Zaznacz stronę

Co się stanie, gdy wycofasz samochód na cele osobiste?

Wczoraj pisałam o tym, iż wciągając prywatny samochód do majątku firmy, musimy się liczyć z zapłatą podatku dochodowego w przypadku późniejszej jego sprzedaży.

———–
📌A co się dzieje w sytuacji, gdy ktoś jest czynnym VAT-owcem?
📌Czy musi zapłacić również VAT, gdy zdecyduje się na sprzedaż auta, które wcześniej było jego prywatnym samochodem?

Niekoniecznie 🔥

———–

Wczoraj ustaliliśmy, że gdy chcemy wciągnąć samochód do majątku firmy (do środków trwałych), musimy ustalić jakoś jego wartość.

Bardzo często robimy to na podstawie faktury, która potwierdza cenę samochodu i to, że jesteśmy właścicielem auta.

———–

Przyjmujemy wtedy wartość brutto, ponieważ zazwyczaj nie mamy prawa do odliczenia podatku VAT, który widnieje na fakturze.
Zwłaszcza jeżeli zakup był w 2013 roku, a samochód wpisujemy do majątku firmy w 2018 roku.

W przypadku umowy, bądź faktury VAT-Marża, w ogóle nie możemy mówić o prawie do odliczenia podatku VAT, ponieważ najzwyczajniej w świecie nawet nie widnieje na tych dokumentach.

———–

Dobrze.

Ale po co Wam właściwie o tym piszę? 🤔

———–

📌Dlatego, że to prawo do odliczenia VAT-u lub brak takiego prawa – ma KOLOSALNE znaczenie w przypadku dalszej odsprzedaży auta.

———–

📌Gdy będziemy chcieli sprzedać taki samochód jako firma, to oczywiście jako VAT-owiec będziemy musieli naliczyć podatek VAT na fakturze (w podstawowej stawce 23%).

———–

📌Natomiast możemy się zdecydować na wyciągnięcie auta z majątku firmy i sprzedanie go później jako osoba prywatna zwykłą na umowę sprzedaży.

➖Gdy zdecydujemy się na taki krok, w momencie wyciągania pojazdu z majątku firmy nie będziemy musieli zapłacić podatku VAT (jeżeli nie mieliśmy prawa do odliczenia go przy nabyciu).

➖Nie naliczymy go też na umowie jako osoba prywatna.

➖Nadal taka transakcja będzie przychodem w firmie, nadal musimy zapłacić podatek dochodowy, ale podatek VAT nie wystąpi.

———–

📌Natomiast gdybyśmy kupowali samochód na fakturę VAT jako przedsiębiorca, odliczylibyśmy część, albo całość podatku VAT, to w momencie sprzedaży lub nawet przekazania go na cele osobiste – VAT trzeba byłoby naliczyć.
Ponieważ jeżeli jest prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu ➖ to przekazanie go na cele osobiste jest traktowane jak zwykła sprzedaż.

———–

❗I jeszcze jedna ważna rzecz – zwróćcie uwagę, że ciągle piszę o PRAWIE do odliczenia podatku VAT.

Jeżeli ktoś miał prawo do odliczenia podatku VAT, ale po prostu z niego nie skorzystał, to przy dalszej sprzedaży, czy wyciągnięciu auta na cele prywatne – również VAT naliczy.

Nie ważne czy odliczył VAT, czy nie.
Ważne czy miał do tego prawo !

———–

📌A jutro napiszę o analogicznej sytuacji, ale dodamy wątek wymiany części w samochodzie i odliczeniu od nich podatku VAT 🙂
Czyli wspomnimy o tzw. częściach składowych i obowiązku naliczenia VAT od tych części.
Do jutra 🙂

———–
Wyjątkowo pozwolę sobie na końcu wrzucić podstawę prawną, ponieważ w analogicznych sytuacjach nie tylko przedsiębiorcy mają dylematy, ale również i księgowi. A księgowi lubią mieć dodatkowe potwierdzenia w postaci przepisów.

———–
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Art. 5. [Przedmiot opodatkowania]
1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

———–

Art. 7. [Dostawa towarów]
(…)
2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (przepis powyżej), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo (❗) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.